Čištění, nátěry a renovace fasád

Previous slide
Next slide

Plnění termínů

Kvalita

Cenová výhodnost

Profesionalita

16 let zkušeností

Fasádní práce Plzeň

Čištění, nátěry a renovace fasád

Postrádá vaše fasáda původní lesk? Je znečištěná prachem, řasami či plísněmi? Nacházíte na ní praskliny či jiná poškození? Tyto defekty nepředstavují jen estetický problém, ale časem mohou způsobit vážnější poškození.  Z plísní rostoucích na površích fasád budov se uvolňuje velké množství spor, které se při větrání dostávají do bytů a mohou u lidí způsobit alergické záchvaty, podrážení očí, bolest hlavy či zvýšenou nemocnost.

Rizika zanedbané fasády domu:

 • Negativní působení na zdraví člověka
 • Zkrácení životnosti zateplovacího systému
 • Vyšší investice do budoucna, komplikovanější opravy
 • Oslabení tepelně izolačních vlastností (vznik tepelných mostů)
 • Zhoršení vizuálního vzhledu domu

 

Za pomoci horolezecké techniky provádíme veškeré služby v oblasti fasád:

 • Opravy všech druhů fasád a omítek (štukové i jádrové)
 • Opravy zateplovacích systémů
 • Zateplení fasád
 • Nátěry fasád
 • Spárování dilatačních spár panelových domů
 • Havarijní opravy zdiva
 • Čištění fasád tlakovou vodou (WAP)
 • Opravy a montáž klempířských prvků na fasádách
 • Montáže hrotových a síťových systémů na fasády domů
 • Rekonstrukce světlíků

Čištění fasád

Zrealizujeme čištění veškerých fasád, pokud to dovoluje jejich stav. Máme zkušenosti s mytím mnoha budov v centrech měst, kde zajistíme i příslušná povolení na úřadech. Čištění fasád provádíme buď ručně chemickými prostředky nebo pomocí tlakové vody (WAP). Odstraňujeme i plísně, mechy a lišejníky. Ošetříme fasádu vhodným nátěrem.

Nátěry fasád

Nabízíme také veškeré nátěry fasád ze všech materiálů (dřevo, kov, omítka, panel) pomocí těch nejkvalitnějších barev navržené přímo dodavatelem barev. Provádíme také nátěry log a reklam na všechny druhy fasád a štítových zdí. Zde jsou výškové práce nejefektivnější variantou. Nabízíme i spárování dilatačních spár panelových domů, na výběr máte z několika možností provedení: Lukotěs pás lepený silikonem, Mirelon a tmel nebo přípravu pro zateplení zafoukání PUR (montážní pěnou).

Opravy a renovace fasád

Fasády chrání dům před povětrnostními vlivy. Pokud dojde k narušení této funkce vlivem poškození fasády, stářím nebo nevhodným technologickým postupem při výstavbě, je nutné co nejdříve přistoupit k opravě či renovaci fasády.  Provádíme opravy zateplovacích systémů poničené špatnou dilatací či ptactvem.  Nabízíme také opravy fasád bez zateplovacích systémů. Od nových fasád, kde se po čase objevují trhliny a dochází k zatékání do fasády, až po fasády, kde odpadávají celé kusy zdiva.

Odstranění grafitti

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné odstranění graffiti? Provádíme odstranění graffiti speciálními certifikovanými prostředky. Při odstranění graffiti z povrchů neošetřených antigraffiti nátěrem se úspěšnost odstranění pohybuje od 60 – 90 %, záleží na povrchu. Někdy se nedaří ani při opakovaných pokusech graffiti zcela odstranit. U fasád a strukturovaných omítek je třeba počítat s tím, že při odstranění graffiti z neošetřených povrchů můžeme odstranit i barvu fasády. Proto se postupuje tak, že se graffiti zeslabí co nejvíce a přetře danou fasádní barvou. Zamalovat graffiti ihned a neodstraňovat ho, nepřináší dobrý výsledek. Graffiti většinou prostupuje a jsou vidět jeho původní kontury.

Nejlepší prevence před graffiti je nechat si nanést na povrch antigraffiti ochranu, která zajistí následné odstranění graffiti se 100 % výsledkem.

Zateplení fasády

Naše firma se nezabývá klasickým zateplením objektů, ale realizujeme zakázky v rozsahu zateplení štítů a obtížně dostupných míst, jako jsou světlíky, nástavby a všude tam kde není možné postavit lešení nebo je rozsah tak malý, že je možné vše provést pomocí horolezecké techniky, malého lešení či plošiny.

Zateplená fasáda chrání dům před vnějšími klimatickými vlivy a úniky tepla. Je doporučováno provést kontrolu nejdéle po 5 letech. Díky odbornému posouzení se dozvíte, v jakém stavu je vaše fasáda. Můžete tak předejít fatálním následkům.

Vybrané reference

Další služby